Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1750bhxhqlt.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: công văn gửi các Sở Lao động, Công an, các cơ sở giáo dục
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Từ khoá: chữ ký số
Ngày/Năm ban hành: 5/8/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 1/9/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: về việc sử dụng chữ ký số trong giao dịch hồ sơ điện tử
Số hiệu văn bản: 1750/BHXH-QLT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM