Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
3 PGNHS 204 TB 1915.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Phiếu giao nhận hồ sơ:Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
Tóm tắt: Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Số hiệu văn bản: Số hồ sơ: 204/............../CĐBHXH
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH