Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
13 PGNHS 215 TB 1915.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Phiếu giao nhận hồ sơ: Giải quyết hồ sơ chi trả hỗ trợ học nghề cho các cơ sở dạy nghề
Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
Tóm tắt: Giải quyết hồ sơ chi trả hỗ trợ học nghề cho các cơ sở dạy nghề
Số hiệu văn bản: Số hồ sơ: 215/............../CĐBHXH
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH