Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
PGNHS 606 T2 2020.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế). (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)
Ngày/Năm ban hành: 14/2/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 14/2/2020
Tóm tắt: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng bảo hiểm y tế). (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 606
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN