Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
PGNHS 606a T2 2020.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp). (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc)
Ngày/Năm ban hành: 14/2/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 14/2/2020
Tóm tắt: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp). (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc)
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 606a
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN