Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
PGNHS 608 T2 2020.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày)
Ngày/Năm ban hành: 14/2/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 14/2/2020
Tóm tắt: Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày)
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 608
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT