THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng lượt truy cập

Tên Lượt truy cập
Giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP 483

Tổng lượt truy cập theo tháng

Tên tháng mười hai 2019 tháng một 2020 tháng hai 2020 tháng ba 2020 tháng tư 2020 tháng năm 2020 tháng sáu 2020
Giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP 0 0 0 185 200 88 10

Tổng lượt tải tập tin

Tên file Lượt tải
PGNHS 213 TB 524.doc 155