Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
193-BHXH-GD2.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Số : 193/BHXH-GĐ2 V/v ngưng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với Phòng khám Đa khoa (thuộc CN VII – Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo)
Người ký duyệt: Nguyễn Thị Thu Hằng
Ngày/Năm ban hành: 12/5/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 1/6/2020
Nơi ban hành: BHXH TP Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: Số : 193/BHXH-GĐ2
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM