Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
05 PGNHS GD 50 TB 1465.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT
Ngày/Năm ban hành: 26/6/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 29/6/2020
Tóm tắt: Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT
Số hiệu văn bản: Số hồ sơ: 50.../............../CS-BHYT
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THANH TOÁN BHYT