THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng lượt truy cập

Tên Lượt truy cập
Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Báo giảm) 1495

Tổng lượt truy cập theo tháng

Tên tháng tư 2020 tháng năm 2020 tháng sáu 2020 tháng bảy 2020 tháng tám 2020 tháng chín 2020 tháng mười 2020
Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Báo giảm) 0 0 0 0 0 606 889

Tổng lượt tải tập tin

Tên file Lượt tải
600a tb2287.doc 773