Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
600a tb2287.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Báo giảm)
Ngày/Năm ban hành: 11/9/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 15/9/2020
Tóm tắt: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Báo giảm)
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600a
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN