Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
601a tb2287.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)
Ngày/Năm ban hành: 11/9/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 15/9/2020
Tóm tắt: Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 601a
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN