Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
PGNHS 666 TB 2788.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày)
Ngày/Năm ban hành: 4/11/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 9/11/2020
Tóm tắt: cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày)
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 666
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN