Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
-PGNHS 600 IG THEO TB SO.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận danh sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất
Ngày/Năm ban hành: 2021
Ngày/Năm hiệu lực: 21/7/2021
Tóm tắt: Loại hồ sơ: Xác nhận danh sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600IG
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN