Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
-PGNHS 600 DG THEO TB SO.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19
Ngày/Năm ban hành: 2021
Ngày/Năm hiệu lực: 21/7/2021
Tóm tắt: PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600DG
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN