Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
-PGNHS 600 GG THEO TB SO.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương (để hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ)
Ngày/Năm ban hành: 2021
Ngày/Năm hiệu lực: 21/7/2021
Tóm tắt: PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương (để hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ)
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600GG
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN