Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
-PGNHS 600LG.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 03 ngày làm việc)
Ngày/Năm ban hành: 4/10/2021
Ngày/Năm hiệu lực: 4/10/2021
Nơi ban hành: BHXH TP.HCM
Tóm tắt: Loại hồ sơ: Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600LG
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN