Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
PGNHS 701- TB 4037.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Phiếu giao nhận hồ sơ : Loại hồ sơ: Sao y; sao lục hồ sơ lưu trữ (Thời hạn giải quyết: BHXH Thành phố là 03 ngày làm việc; BHXH quận, huyện là 05 ngày làm việc)
Ngày/Năm ban hành: 26/11/2021
Ngày/Năm hiệu lực: 1/12/2021
Tóm tắt: Phiếu giao nhận hồ sơ : Loại hồ sơ: Sao y; sao lục hồ sơ lưu trữ (Thời hạn giải quyết: BHXH Thành phố là 03 ngày làm việc; BHXH quận, huyện là 05 ngày làm việc)
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 701
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ SAO Y