Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
14 PGNHS 600FGC TB 2452.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề
Ngày/Năm ban hành: 11/5/2022
Ngày/Năm hiệu lực: 12/5/2022
Tóm tắt: Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600FGC
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH