Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
3157_QLT dinh chinh TB 2659 ke khai CCCD-dinh danh ca nhan TK1 D02 CV 1147.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: V/v đính chính Thông báo số 2659/TB BHXH ngày 20/5/2022 hướng dẫn bổ sung kê khai thông tin căn cước công dân, mã định danh cá nhân khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT
Người ký duyệt: Nguyễn Quốc, Thanh
Ngày/Năm ban hành: 15/6/2022
Ngày/Năm hiệu lực: 15/6/2022
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố
Tóm tắt: V/v đính chính Thông báo số 2659/TB BHXH ngày 20/5/2022 hướng dẫn bổ sung kê khai thông tin căn cước công dân, mã định danh cá nhân khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT
Số hiệu văn bản: Số: 3157/BHXH-QLT
Loại văn bản: THÔNG BÁO_BHXH TP.HCM