Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
15 PGNHS 216 TB 7405.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Tiếp nhận và chi trả trợ cấp thất nghiệp
Ngày/Năm ban hành: 15/11/2022
Ngày/Năm hiệu lực: 17/11/2022
Tóm tắt: Tiếp nhận và chi trả trợ cấp thất nghiệp
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 216
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH