Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
12 PGNHS 214 TB 941.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Cấp Quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
Ngày/Năm ban hành: 13/3/2023
Ngày/Năm hiệu lực: 15/3/2023
Tóm tắt: Cấp Quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP
Số hiệu văn bản: PGN Mẫu số: 214
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH