Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
16 PGNHS 217 TB 941.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Điều chỉnh thông tin nhân thân trên Danh sách lương hàng tháng đối với trường hợp người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
Ngày/Năm ban hành: 13/3/2023
Ngày/Năm hiệu lực: 15/3/2023
Tóm tắt: Điều chỉnh thông tin nhân thân trên Danh sách lương hàng tháng đối với trường hợp người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
Số hiệu văn bản: PGN Mẫu số: 217
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH