Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
PGNHS 50 TB 1533.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Ngày/Năm ban hành: 11/4/2023
Ngày/Năm hiệu lực: 14/4/2023
Tóm tắt: Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 50...
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THANH TOÁN BHYT