Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
PGNHS 502 TB 1533.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Cấp giấy xác nhận miễn đồng chi trả trong năm
Ngày/Năm ban hành: 11/4/2023
Ngày/Năm hiệu lực: 14/4/2023
Tóm tắt: Cấp giấy xác nhận miễn đồng chi trả trong năm
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 502...
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THANH TOÁN BHYT