Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
PGNHS 506 TB 1533.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trường học
Ngày/Năm ban hành: 11/4/2023
Ngày/Năm hiệu lực: 14/4/2023
Tóm tắt: Quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trường học
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 506
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THANH TOÁN BHYT