Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
6 PGNHS 208 TB 2970.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH một lần, nộp hồ sơ tại BHXH quận, huyện
Ngày/Năm ban hành: 23/6/2023
Ngày/Năm hiệu lực: 26/6/2023
Tóm tắt: Giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH một lần, nộp hồ sơ tại BHXH quận, huyện
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 208
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH