Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
6 Giấy TNHS 208A tb 4007.docxMicrosoft Word XMLXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH một lần
Ngày/Năm ban hành: 3/8/2023
Ngày/Năm hiệu lực: 4/8/2023
Tóm tắt: Giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH một lần
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 208A
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH