Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
6 Giấy TNHS 208B tb 4007.docxMicrosoft Word XMLXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: giải quyết hồ sơ hưởng BHXH 01 lần đối với người Nước ngoài
Ngày/Năm ban hành: 3/8/2023
Ngày/Năm hiệu lực: 4/8/2023
Tóm tắt: giải quyết hồ sơ hưởng BHXH 01 lần đối với người Nước ngoài
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 208B
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH