Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
MẪU 13-HSB Giay uy quyen EN tb 4007.docxMicrosoft Word XMLXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Giấy ủy quyền của người Nước ngoài
Ngày/Năm ban hành: 3/8/2023
Ngày/Năm hiệu lực: 4/8/2023
Tóm tắt: Giấy ủy quyền người Nước ngoài
Số hiệu văn bản: Mẫu số 13-HSB/ Form No. 13-HSB
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH