Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
MẪU 14-HSB_EN tb 4007.docxMicrosoft Word XMLXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Đơn đề nghị của người Nước ngoài
Ngày/Năm ban hành: 3/8/2023
Ngày/Năm hiệu lực: 4/8/2023
Tóm tắt: Đơn đề nghị của người Nước ngoài
Số hiệu văn bản: Mẫu số 14-HSB Form No. 14-HSB
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH