Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
PGN 50 TB 6375.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Cấp giấy xác nhận miễn đồng chi trả trong năm và thanh toán chênh lệch đồng chi trả phát sinh; Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT.
Ngày/Năm ban hành: 3/11/2023
Ngày/Năm hiệu lực: 6/11/2023
Tóm tắt: Cấp giấy xác nhận miễn đồng chi trả trong năm và thanh toán chênh lệch đồng chi trả phát sinh; Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT.
Số hiệu văn bản: PGN Mẫu số: 50...
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THANH TOÁN BHYT