Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
MAU 01 ND 88 DON DE NGHI HUONG CHE DO BENH NGHE NGHIEP.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Mẫu 01 kèm theo NĐ 88 - Đơn đề nghị hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp
Ngày/Năm ban hành: 8/11/2023
Ngày/Năm hiệu lực: 9/11/2023
Tóm tắt: Mẫu 01 kèm theo NĐ 88 - Đơn đề nghị hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp
Số hiệu văn bản: Mẫu số 01 theo NĐ 88
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH