Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
3 PGN 204 tb 6532.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Ngày/Năm ban hành: 8/11/2023
Ngày/Năm hiệu lực: 9/11/2023
Tóm tắt: Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Số hiệu văn bản: PGN Mẫu số: 204
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH