Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
277-qd-tccb.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 277/QĐ-BHXH ngày 03 tháng 11 năm 2017 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký duyệt: Lưu Thị Thanh, Huyền
Từ khoá: Phân công nhân sự
Ngày/Năm ban hành: 3/11/2017
Ngày/Năm hiệu lực: 1/11/2017
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Ghi chú: Thay thế Quyết định số 122/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 05 năm 2017 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 277/2017/QĐ-BHXH
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH TP.HCM