Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
79qdbhxh.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 79/QĐ-BHXH ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Từ khoá: Phân công nhân sự
Ngày/Năm ban hành: 6/2/2018
Ngày/Năm hiệu lực: 6/2/2018
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Quyết định số 79/QĐ-BHXH nội dung về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 06 tháng 02 năm 2018. Thay thế Quyết định số 277/QĐ-BHXH ngày 03 tháng 11 năm 2017
Ghi chú: Quyết định này đã thay thế Quyết định số 277/QĐ-BHXH ngày 03/11/2017 Bảo hiểm xã hội Tp.HCM
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 79/2018/QĐ-BHXH
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH TP.HCM