Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1044tb.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Thông báo số 1044/TB-BHXH ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi địa chỉ email tiếp nhận thông tin đường dây nóng
Người ký duyệt: Phan, Văn Mến
Từ khoá: Đường dây nóng
Ngày/Năm ban hành: 25/5/2018
Ngày/Năm hiệu lực: 25/5/2018
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Thông báo số 1044/TB-BHXH về việc thay đổi địa chỉ email tiếp nhận thông tin đường dây nóng. Chuyển từ địa chỉ cũ: duongdaynong@bhxhtphcm.gov.vn sang địa chỉ mới là: duongdaynong@hochiminh.vss.gov.vn. Số điện thoại đường dây nóng (028) 39.979.039 - số nhánh 1111. Số fax đường dây nóng: (028) 39.979.018.
Số hiệu văn bản: Thông báo số: 1044/2018/TB-BHXH
Loại văn bản: THÔNG BÁO_BHXH TP.HCM