Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
190-2007-NĐ-CP .docMicrosoft WordXem Tải về
190-2007-ND-CP .pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện
Người ký duyệt: Nguyễn, Tấn Dũng
Từ khoá: Luật bảo hiểm xã hội
Ngày/Năm ban hành: 28/12/2007
Ngày/Năm hiệu lực: 13/1/2007
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Tóm tắt: Nghị định số 190/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các quy định tại Nghị định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2008. Trong một vài trường hợp đặc biệt như nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên cần tham khảo thêm các quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 152/2006/NĐ-CPngày 22 tháng 12 năm 2006 hoặc khoản 2 Điều 29 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007.
Số hiệu văn bản: Nghị định số: 190/2007/NĐ-CP
Loại văn bản: NGHỊ ĐỊNH