Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
134_2008_ND-CP (DIEU CHINH THU NHAP THANG DV BHXH TU NGUYEN).pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Người ký duyệt: Nguyễn, Tấn Dũng
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Ngày/Năm ban hành: 31/12/2008
Ngày/Năm hiệu lực: 14/1/2009
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Tóm tắt: Nghị định số 134/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đối với đối tượng là người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 trở đi và sau đó hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nếu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ.
Số hiệu văn bản: Nghị định số: 134/2008/NĐ-CP
Loại văn bản: NGHỊ ĐỊNH