Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1055qd-bhxh.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 1055/QĐ-BHXH ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ Bảo hiểm y tế
Người ký duyệt: Lê, Bạch Hồng
Từ khoá: Thẻ bảo hiểm y tế
Ngày/Năm ban hành: 2/10/2013
Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2014
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 1055/2013/QĐ-BHXH
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH