Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
danhmucthietbi.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 07 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành danh mục trang thiết bị, thuốc thiết yếu dùng trong Phòng y tế học đường của các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học
Người ký duyệt: Trịnh, Quân Huấn
Từ khoá: Danh mục vật tư y tế
Ngày/Năm ban hành: 7/4/2008
Ngày/Năm hiệu lực: 21/4/2008
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Số hiệu văn bản: Quyết định số 1221/2008/QĐ-BYT
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH