Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
QUYET DINH 6282.docMicrosoft WordXem Tải về
QUYET DINH 6282.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 6282/2003/QĐ-BYT ngày 8 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành danh mục vật tư tiêu hao y tế được bảo hiểm xã hội (bảo hiểm y tế) thanh toán
Người ký duyệt: Trần, Chí Liêm
Từ khoá: Danh mục vật tư y tế
Ngày/Năm ban hành: 8/12/2003
Ngày/Năm hiệu lực: 22/12/2003
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 6282/2003/QĐ-BYT
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH