Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
21_2008_QD-BYT_08000467.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 21/2008/QĐ-BYT ngày 09 tháng 06 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành Danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám, chữa bệnh
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Xuyên
Từ khoá: Danh mục vật tư y tế
Ngày/Năm ban hành: 9/6/2008
Ngày/Năm hiệu lực: 24/6/2008
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 21/2008/QĐ-BYT
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH