Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
3759-QD-BYT.docMicrosoft WordXem Tải về
3759-QD-BYT.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 3759/QĐ-BYT ngày 8 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành phương pháp chế biến bảo đảm chất lượng đối với 85 vị thuốc đông y
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Xuyên
Từ khoá: Danh mục thuốc - Dược liệu
Ngày/Năm ban hành: 8/10/2010
Ngày/Năm hiệu lực: 15/10/2010
Nơi ban hành: Bộ Y tế
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 3759/2010/QĐ-BYT
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_BHXH VIỆT NAM VÀ CÁC BỘ NGÀNH