Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1129.NSNN HT BHXH TN.docMicrosoft WordXem Tải về
1129-PL2018.xlsMicrosoft ExcelXem Tải về
1129_NSNN HT BHXH TN.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Công văn số 1129/BHXH-QLT ngày 5 tháng 6 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Tên văn bản khác: Công văn số 1129/BHXH-QLT về việc hướng dẫn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Người ký duyệt: Phan, Văn Mến
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Ngày/Năm ban hành: 5/6/2018
Ngày/Năm hiệu lực: 5/6/2018
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Đính kèm bảng PHỤ LỤC 01: Bảng hệ số đóng đủ 20 năm để hưởng chế độ hưu trí áp dụng năm 2018
Số hiệu văn bản: Công văn số: 1129/2018/BHXH-QLT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM