Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
893_BHXH_QLT_2018_Vv_Su_du_ng_chu_ky_so_trong_giao_di_ch_ho_so_die_n_tu_.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Công văn số 893/BHXH-QLT ngày 04 tháng 05 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc sử dụng chữ ký số trong giao dịch hồ sơ điện tử
Người ký duyệt: Phan, Văn Mến
Từ khoá: Giao dịch điện tử
Ngày/Năm ban hành: 4/5/2018
Ngày/Năm hiệu lực: 4/5/2018
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: Công văn số: 893/2018/BHXH-QLT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM