Duyệt theo Chủ đề Bảo hiểm y tế học đường

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
16/8/2017Công văn liên tịch số: 1744/2017/HDLS/BHXH-GDĐTCông văn liên tịch số 1744/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2017-2018-
Xem/Tải về
3/8/2015Công văn liên tịch số: 2485/2015/HDLT-SGD&ĐT-BHXHCông văn liên tịch số 2485/HDLT-SGD&ĐT-BHXH ngày 03 tháng 08 năm 2015 của liên Sở Giáo dục và Đào tạo - Bảo hiểm xã hội Thành Phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015-2016-
Xem/Tải về
17/7/2015Công văn số: 136/2015/CQĐDCông văn số 136/CQĐD ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo tại Tp. Hồ Chí Minh về việc thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên theo Luật Bảo hiểm y tế.-
Xem/Tải về
10/8/2018Công văn số: 1575/2018/HDLS-BHXH-GDĐTCông văn số 1575/HDLS-BHXH-GĐT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và đào tạo và Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018-2019-
Xem/Tải về
31/8/2017Công văn số: 1828/2017/BHXH-QLTCông văn số 1828/BHXH-QLT ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2017-2018-
Xem/Tải về
9/8/2016Công văn số: 1988/2016/BHXH-QLTCông văn số 1988/BHXH-QLT ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2016-2017-
Xem/Tải về
26/9/2016Công văn số: 2358/2016/BHXH-QLTCông văn số 2358/BHXH-QLT ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn cách ghi địa chỉ trong hồ sơ tham gia học sinh sinh viên-
Xem/Tải về
24/4/2015Công văn số: 2404/2015/BHXH-THUCông văn số 2404/BHXH-THU ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015-2016-
Xem/Tải về
5/8/2015Công văn số: 2522/2015/BHXH-THUCông văn số 2522/BHXH-THU ngày 05 tháng 8 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh, bổ sung công văn số 2404/BHXH-THU ngày 24/7/2015 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh sinh viên-
Xem/Tải về
21/9/2015Công văn số: 3034/2015/BHXH-THUCông văn số 3034/BHXH-THU ngày 21 tháng 09 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc tham gia bảo hiểm y tế đối tượng học sinh, sinh viên-
Xem/Tải về
27/8/2015Công văn số: 5060/2015/UBND-VXCông văn số 5060/UBND-VX ngày 27 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện công tác thu Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2015 - 2016-
Xem/Tải về
17/7/2018Thông báo số: 1416/2018/TB-BHXHThông báo số 1416/TB-BHXH ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên-
Xem/Tải về
11/7/2017Thông báo số: 1442/2017/TB-BHXHThông báo số 1442/TB-BHXH ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên-
Xem/Tải về
4/11/2016Thông báo số: 1751/2016/TB-BHXHThông báo số 1751/TB-BHXH ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết quyền lợi cho học sinh sinh viên khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về