Duyệt theo Ngày/Năm hiệu lực

Chuyển đến một vị trí trong danh sách:
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
16/1/2020Số: 119/TB-BHXHSố:119/TB-BHXH Về việc điều chỉnh Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa-
Xem/Tải về
8/1/202063/TB-BHXHthông báo số 63/TB-BHXH ngày 8/1/2020 V/v: Lãi suất đầu tư bình quân và lãi suất thị trường liên ngân hàng-
Xem/Tải về
8/1/202022/QĐ-BHXHQUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/03/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số: 22/QĐ-BHXH ngày 08 tháng 01 năm 2020-
Xem/Tải về
2/1/20203046/TB-BHXHthông báo 3046/TB-BHXH ngày 26/12/2019 V/v: điều chỉnh quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa-
Xem/Tải về
2/1/2020Số hồ sơ: 207/............../CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Giải quyết chế độ tử tuất; Điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng hàng năm của Chính phủ đối với hồ sơ tử tuất-
1/1/2020Số: 2781/BHXH-QLTSố: 2781/BHXH-QLTV/v hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/01/2020-
Xem/Tải về
1/1/2020Số: 3105/TB-BHXHTHÔNG BÁO số: 3105/TB-BHXH V/v: Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
1/1/202043/TB-BHXHThông báo số 43/TB-BHXH ngày 06/01/2020 V/v: Giới thiệu chức danh và chữ ký-
Xem/Tải về
1/1/2020111/TB-BHXHSố: 111/TB-BHXH V/v Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp-
Xem/Tải về
19/12/2019Số: 2981/BHXH-QLTSố: 2981/BHXH-QLT V/v gia hạn giá trị thẻ bảo hiểm y tế năm 2020-
Xem/Tải về
16/12/2019Số: 2934/TB-BHXHSố: 2934/TB-BHXH về việc: Điều chỉnh danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của Quý I năm 2020-
Xem/Tải về
11/11/20192596/TB-BHXHSố: 2596/TB-BHXH Về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh-
Xem/Tải về
1/11/20192520/TB-BHXH2520/TB-BHXH về việc giới thiệu chức danh và chữ ký-
Xem/Tải về
1/11/2019Số : 2536/BHXH-GĐ2Số : 2536/BHXH-GĐ2 V/v rà soát thuốc có giá vượt 5% thông kê theo mẫu M20 năm 2017-2018-
Xem/Tải về
28/10/2019Số : 2465/BHXH-GĐ2Số : 2465/BHXH-GĐ2 V/v thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
16/10/20192353/TB-BHXHSố:2353/TB-BHXH Về việc điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa-
Xem/Tải về
16/10/2019Số hồ sơ: 629/............../SOQuy trình xác nhận, xác nhận lại sổ BHXH khi người tham gia kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp-
13/10/2019Số: 2618/BHXH-QLTSố: 2618/BHXH-QLT V/v cấp thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020-
Xem/Tải về
23/9/20192175/BHXH-KTTNSố : 2175/BHXH-KTTN V/v đào tạo nhân viên Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Quý III năm 2019-
Xem/Tải về
13/9/20192096/BHXH-KTTNSố : 2096/BHXH-KTTN V/v đào tạo nhân viên Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Quý III/2019-
Xem/Tải về
3/9/20191981/BHXH-CĐ1981/BHXH-CĐV/v thực hiện Thông tư số 56/2017/TT-BYT-
Xem/Tải về
1/9/20191750/BHXH-QLTcông văn gửi các Sở Lao động, Công an, các cơ sở giáo dục-
Xem/Tải về
1/9/201905/2019/NQ-HĐTPNghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP-
Xem/Tải về
1/9/2019Số:1938/BHXH-CĐSố: 1938/BHXH-CĐ V/v giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức gửi Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh-
Xem/Tải về
28/8/20191950/BHXH-QLTSố : 1950/BHXH-QLT V/v cung cấp mã số thuế cá nhân-
Xem/Tải về
27/8/20191939/BHXH-CĐ1939/BHXH-CĐ V/v thực hiện Quyết định 166/QĐ-BHXH-
Xem/Tải về
26/8/2019Số hồ sơ: 202/............../CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: giải quyết hưởng chế độ thai sản của người sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi trong thời gian bảo lưu thời gian đóng BHXH do đã thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi, nộp hồ sơ tại BHXH quận, huyện-
26/8/2019Số hồ sơ: 201/............../CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho người lao động đang tham gia BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động-
26/8/2019Số hồ sơ: 204/............../CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ:Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp-
26/8/2019Số hồ sơ: 206/............../CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Giải quyết chế độ hưu trí-