Duyệt theo Ngày/Năm hiệu lực

Chuyển đến một vị trí trong danh sách:
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
4/8/2023PGNHS Mẫu số: 208AGiải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH một lần-
4/8/2023PGNHS Mẫu số: 208Bgiải quyết hồ sơ hưởng BHXH 01 lần đối với người Nước ngoài-
4/8/2023Mẫu số 13-HSB/ Form No. 13-HSBGiấy ủy quyền của người Nước ngoài-
4/8/2023Mẫu số 14-HSB Form No. 14-HSBĐơn đề nghị của người Nước ngoài-
26/6/2023PGNHS Mẫu số: 208Giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH một lần, nộp hồ sơ tại BHXH quận, huyện-
26/6/2023PGNHS Mẫu số: 803Quy định trình tự các bước thay đổi thông tin người hưởng-
26/6/2023PGNHS Mẫu số: 607, 607aCấp lại sổ BHXH do mất, hỏng (không thay đổi thông tin)-
30/5/2023PGNHS Mẫu số: 207Giải quyết chế độ tuất-
28/4/2023số 1962/BHXH-TSTV/v hướng dẫn chi tiết một số nghiệp vụ thực hiện Quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của BHXH Việt Nam-
Xem/Tải về
28/4/2023Số 1952/BHXH-TSTV/v hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT-
Xem/Tải về
14/4/2023PGNHS Mẫu số: 506Quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các trường học-
14/4/2023PGNHS Mẫu số: 50...Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế-
14/4/2023PGNHS Mẫu số: 502...Cấp giấy xác nhận miễn đồng chi trả trong năm-
14/4/2023PGNHS Mẫu số: 701; 701HSao y; sao lục hồ sơ lưu trữ-
14/4/2023PGNHS Mẫu số: 507Trả lại hồ sơ và thu hồi chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã thanh toán trực tiếp cho người bệnh-
14/4/2023PGNHS Mẫu số: 801Giải quyết truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp 01 lần của người hưởng từ trần-
14/4/2023PGNHS Mẫu số: 802Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp-
11/4/2023số 615/QĐ-BHXHQuyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam-
Xem/Tải về
10/4/2023PGNHS Mẫu số: 209Giải quyết trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư, nộp hồ sơ tại BHXH quận huyện-
6/4/2023PGNHS Mẫu số: 204Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp-
5/4/2023số 922/VBHN-BHXHQuyết định ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT-
Xem/Tải về
31/3/2023PGNHS Mẫu số: 628Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH-
28/3/2023số 490/QĐ-BHXHSửa đổi, bổ sung một số điều về Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam-
Xem/Tải về
15/3/2023PGN Mẫu số: 214Cấp Quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đối với người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP-
15/3/2023PGN Mẫu số: 217Điều chỉnh thông tin nhân thân trên Danh sách lương hàng tháng đối với trường hợp người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng-
17/11/2022PGNHS Mẫu số: 216Tiếp nhận và chi trả trợ cấp thất nghiệp-
1/7/2022Số:3288/BHXH-QLTV/v hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/7/2022-
Xem/Tải về
16/6/2022Số:3165/TB-BHXHV/v hướng dẫn bổ sung việc xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ-
Xem/Tải về
15/6/2022Số: 3157/BHXH-QLTV/v đính chính Thông báo số 2659/TB BHXH ngày 20/5/2022 hướng dẫn bổ sung kê khai thông tin căn cước công dân, mã định danh cá nhân khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT-
Xem/Tải về
20/5/2022Số 2659/TB-BHXHVề bổ sung kê khai thông tin căn cước công dân, mã định danh cá nhân khi đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về