Duyệt theo Ngày/Năm hiệu lực

Chuyển đến một vị trí trong danh sách:
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
9/11/2020PGNHS Mẫu số: 666cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày)-
15/9/2020PGNHS Mẫu số: 601Truy Thu BHXH, BHYT,BHTN, BHTNLĐ, BNN (trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)-
15/9/2020PGNHS Mẫu số: 601aTruy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)-
15/9/2020PGNHS Mẫu số: 600bĐăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Điều chỉnh mức đóng)-
15/9/2020PGNHS Mẫu số: 600aĐăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Báo giảm)-
15/9/2020PGNHS Mẫu số: 600Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT-
15/9/2020PGNHS Mẫu số: 605Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài)-
15/9/2020PGNHS Mẫu số: 602Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; Cấp sổ BHXH-
15/9/2020PGNHS Mẫu số: 603Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT-
15/9/2020PGNHS Mẫu số: 610Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi quyền lợi khám chữa bệnh; thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu; thay đổi thông tin in trên thẻ; bổ sung mã nơi đối tượng sinh sống; đổi thời điểm hưởng đủ 05 năm liên tục; cấp thẻ BHYT cho kỳ trước do thiếu thông tin-
15/9/2020PGNHS Mẫu số: 620Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người tham gia đối với đơn vị đã nộp đủ số tiền nợ; Xác nhận quá trình đóng cho người lao động đi làm theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc-
15/9/2020PGNHS Mẫu số: 606Hoàn trả tiền đã đóng (Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT)-
15/9/2020PGNHS Mẫu số: 608Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch-
15/9/2020PGNHS Mẫu số: 606aHoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)-
15/9/2020PGNHS Mẫu số: 609Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ-
15/9/2020PGNHS Mẫu số: 621Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc-
15/9/2020PGNHS Mẫu số: 612Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất-
15/9/2020PGNHS Mẫu số: 607Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng-
15/9/2020PGNHS Mẫu số: 624Cấp, ghi sổ thời gian công tác trước tháng 01/1995; điều chỉnh chức danh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995 hoặc thời gian đảm nhiệm chức danh trước tháng 01/1998 đối với cán bộ cấp xã-
15/9/2020PGNHS Mẫu số: 625Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH; Cấp lại sổ BHXH do đã nhận trợ cấp BHXH 1 lần bị thu hồi sổ hoặc thất lạc sổ nay tiếp tục tham gia BHXH hoặc người lao động đã được cấp số sổ BHXH mà không có quá trình tham gia (do tăng giảm trong tháng) và không nhận được sổ BHXH nay tiếp tục sử dụng số sổ này làm mã số BHXH tham gia tại đơn vị mới-
15/9/2020PGNHS Mẫu số: 626Rà soát sổ hoặc xác nhận sổ BHXH đối với trường hợp chưa được rà soát trước đây do người lao động chưa cung cấp sổ cho đơn vị-
15/9/2020PGNHS Mẫu số: 629Xác nhận lại sổ BHXH đối với trường hợp người tham gia bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp-
7/9/20202229/HDLS/BHXH-GDĐTHướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế Học sinh Sinh viên năm học 2020-2021-
Xem/Tải về
18/8/20201040/QĐ-BHXHQuyết định 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 Về việc Ban hành mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.-
Xem/Tải về
18/8/2020Mẫu D02-LTBáo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT)-
10/8/20202539/BHXH-CSYT2539/BHXH-CSYT V/v thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ BHYT-
Xem/Tải về
3/8/2020Số hồ sơ: 628/............../SOĐiều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH-
1/8/2020Số: 60/2020/NĐ-CPSố: 60/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất-
Xem/Tải về
1/8/2020Số: 4112/BYT-KCBSố: 4112/BYT-KCB V/v Hướng dẫn kê đơn thuốc trong thời gian phòng chống dịch COVID-19-
Xem/Tải về
30/7/2020Số: 2418/BHXH-CSYTSố: 2418/BHXH-CSYT V/v thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19-
Xem/Tải về