Duyệt theo Ngày/Năm hiệu lực

Chuyển đến một vị trí trong danh sách:
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
3/10/20181953/BHXH-CĐCông văn số 1953/BHXH-CĐ ngày 03/10/2018 của BHXH TP. Hồ Chí Minh về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH-
27/9/20181904/BHXH-CĐCông văn số 1904/BHXH-CĐ ngày 27/9/2018 của BHXH TP. Hồ Chí Minh về việc giải quyết chế độ ốm đau-
24/9/2018Số Hồ sơ: 607/……………/SO;
Số Hồ sơ 608/……………/SO;
Số Hồ sơ: 610/……………/THE;
Số Hồ sơ: 612/……………/THE;
Số Hồ sơ: 620/……………/SO;
Số Hồ sơ: 624/……………/SO;
Mẫu DS-XNBS
Phiếu giao nhận hồ sơ ban hành kèm theo Thông báo số 1847/TB-BHXH ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa.-
24/9/2018Thông báo số: 1847/2018/TB-BHXHThông báo số 1847/TB-BHXH ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa-
7/9/2018Thông báo số: 1749/2018/TB-BHXHThông báo số 1749/TB-BHXH ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh quy trình giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa-
5/9/2018Công văn số: 1733/2018/BHXH-VPCông văn số 1733/BHXH-VP ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 NBND Thành phố về công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và Bảo hiểm y tế-
4/9/2018Công văn số: 1720/2018/BHXH-CSTCông văn số 1720/BHXH-CST ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn nghiệp vụ thu; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế-
4/9/2018Thông báo số: 1721/2018/TB-BHXHThông báo số 1721/TB-BHXH ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu quý 4 năm 2018-
1/9/2018Thông báo số: 1696/2018/TB-BHXHThông báo số 1696/TB-BHXH ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa-
1/9/2018Số Hồ sơ: 50…./……………/CS-BHYTPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế-
10/8/2018Công văn số: 1575/2018/HDLS-BHXH-GDĐTCông văn số 1575/HDLS-BHXH-GĐT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và đào tạo và Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018-2019-
Xem/Tải về
31/7/2018Quyết định số: 3150/2018/QĐ-UBNDQuyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và Bảo hiểm y tế theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND-
17/7/2018Thông báo số: 1416/2018/TB-BHXHThông báo số 1416/TB-BHXH ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên-
Xem/Tải về
16/7/2018Công văn số: 1409/2018/BHXH-QLTCông văn số 1409/BHXH-QLT ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết các vướng mắc của đại lý thu bưu điện-
Xem/Tải về
2/7/2018Công văn số: 1321/2018/BHXH-QLTCông văn số 1321/BHXH-QLT ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2018-
Xem/Tải về
5/6/2018Công văn số: 1129/2018/BHXH-QLTCông văn số 1129/BHXH-QLT ngày 5 tháng 6 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện-
Xem/Tải về
25/5/2018Thông báo số: 1044/2018/TB-BHXHThông báo số 1044/TB-BHXH ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi địa chỉ email tiếp nhận thông tin đường dây nóng-
Xem/Tải về
16/5/2018Công văn số: 06/2018/GUQ-BHXHCông văn số 06 /GUQ-BHXH ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc ủy quyền giải quyết công việc giữa Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung Phó Giám đốc Lưu Thị Thanh Huyền được thay mặt giám đốc ký, thanh lý hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám chữa bệnh. Thời gian từ ngày 15/5/2018 đến 31/12/2018Có hiệu lực đến ngày 31/12/2018
Xem/Tải về
4/5/2018Công văn số: 893/2018/BHXH-QLTCông văn số 893/BHXH-QLT ngày 04 tháng 05 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc sử dụng chữ ký số trong giao dịch hồ sơ điện tử-
Xem/Tải về
24/4/2018Công văn số: 817/2018/BHXH-CSTCông văn số 817/BHXH-CST ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung công tác rà soát, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động-
Xem/Tải về
15/3/2018Công văn số: 507/2018/BHXH-QLTCông văn số 507/BHXH-QLT ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế của người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng-
Xem/Tải về
1/3/2018Công văn số: 400/2018/BHXH-QLTCông văn số 400/BHXH-QLT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc thu bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2018-
Xem/Tải về
6/2/2018Quyết định số: 79/2018/QĐ-BHXHQuyết định số 79/QĐ-BHXH ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí MinhQuyết định này đã thay thế Quyết định số 277/QĐ-BHXH ngày 03/11/2017 Bảo hiểm xã hội Tp.HCM
Xem/Tải về
1/2/2018Số Hồ sơ: 629/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Xác nhận, xác nhận lại sổ bảo hiểm xã hội khi người tham gia dừng hưởng hoặc kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày)-
Xem/Tải về
30/1/2018Số Hồ sơ: 204H/……………/CĐBHXH;
Số Hồ sơ: 204/……………/CĐBHXH
Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việcDùng thay Hồ sơ: 604/…./CĐBHXH đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
30/1/2018Số Hồ sơ: 205/……………/CĐBHXH;
Số Hồ sơ: 205H/……………/CĐBHXH
Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tổng hợp hoặc tái phát. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việcDùng thay Hồ sơ: 605/………/CĐBHXH đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
4/1/2018Thông báo số: 13/2018/TB-BHXHThông báo số 13/TB-BHXH ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
3/1/2018Công văn số: 07/2018/BHXH-QLTCông văn số 07/BHXH-QLT ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc tỷ giá ngọai tệ 06 tháng đầu năm 2018-
Xem/Tải về
29/12/2017Công văn số: 2771/2017/BHXH - QLTCông văn số 2771/BHXH-QLT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện lương tối thiểu vùng mới từ ngày 1/1/2018.-
Xem/Tải về
28/12/2017Mẫu số: 603Phiếu giao nhận hồ sơ: Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia Bảo hiểm y tế. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)Dùng thay Hồ sơ: 102/……/THU; Hồ sơ: 104/……/THU; Hồ sơ: 202/……/THU đã hết hiệu lực
Xem/Tải về