Duyệt theo Ngày/Năm hiệu lực

Chuyển đến một vị trí trong danh sách:
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
27/5/2024PGNHS Mẫu số: 219hủy và khôi phục quá trình hưởng bảo hiểm xã hội một lần-
11/4/2024PGNHS Mẫu số: 208AGiải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH một lần-
15/1/2024PGNHS Mẫu số: 602Đăng ký, đăng ký lại (bao gồm cả đóng bù cho thời gian chưa đóng), điều chỉnh phương thức đóng, căn cứ đóng BHXH tự nguyện. Áp dụng cho Tổ chức-
15/1/2024PGNHS Mẫu số: 602bĐăng ký, đăng ký lại (bao gồm cả đóng bù cho thời gian chưa đóng), điều chỉnh phương thức đóng, căn cứ đóng BHXH tự nguyện. Áp dụng cho Cá nhân-
15/1/2024PGNHS Mẫu số: 600cTạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Điều 88 Luật BHXH năm 2014. Áp dụng cho Tổ chức-
15/1/2024PGNHS Mẫu số: 602aHoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện. Áp dụng cho Tổ chức-
15/1/2024PGNHS Mẫu số: 602cHoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện. Áp dụng cho Cá nhân-
15/1/2024PGNHS Mẫu số: 600oGộp sổ BHXH trong trường hợp một người có từ 2 sổ trở lên. Áp dụng cho Tổ chức-
15/1/2024PGNHS Mẫu số: 600Báo tăng, báo giảm, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Áp dụng cho Tổ chức-
15/1/2024PGNHS Mẫu số: 603Đăng ký đóng BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT. Áp dụng cho Tổ chức-
15/1/2024PGNHS Mẫu số: 601Truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Áp dụng cho Tổ chức-
15/1/2024PGNHS Mẫu số: 605aĐăng ký, truy đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài sau khi về nước. Áp dụng cho Cá nhân-
15/1/2024PGNHS Mẫu số: 605Đăng ký, truy đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài sau khi về nước. Áp dụng cho Tổ chức-
15/1/2024PGNHS Mẫu số: 605bGộp sổ BHXH trong trường hợp một người có từ 2 sổ trở lên. Áp dụng cho Cá nhân-
15/1/2024PGNHS Mẫu số: 607aCấp lại sổ BHXH do mất, hỏng (không thay đổi thông tin). Áp dụng cho cá nhân-
15/1/2024PGNHS Mẫu số: 604Đăng ký, thay đổi thông tin đóng BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ, BNN. Áp dụng cho Tổ chức-
15/1/2024PGNHS Mẫu số: 603aĐăng ký cấp thẻ BHYT đối với trẻ em dưới 6 tuổi. Áp dụng cho Cá nhân-
15/1/2024PGNHS Mẫu số: 607Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng (không thay đổi thông tin). Áp dụng cho đơn vị-
15/1/2024PGNHS Mẫu số: 603bĐăng ký đóng BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT. Áp dụng cho Cá nhân-
15/1/2024PGNHS Mẫu số: 666Cấp kinh phí Chăm sóc sức khỏe ban đầu. Áp dụng cho Tổ chức-
15/1/2024PGNHS Mẫu số: 608Cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin (điều chỉnh họ, tên, chữ đệm; điều chỉnh ngày tháng năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; số căn cước công dân/số định danh cá nhân/hộ chiếu) (Áp dụng cho đơn vị)-
15/1/2024PGNHS Mẫu số: 608aCấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin (điều chỉnh họ, tên, chữ đệm; điều chỉnh ngày tháng năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; số căn cước công dân/số định danh cá nhân/hộ chiếu) (Áp dụng cho cá nhân)-
15/1/2024PGNHS Mẫu số: 610Cấp lại, đổi thẻ BHYT do thay đổi thông tin về nhân thân cho người chỉ tham gia BHYT; mã quyền lợi, mã nơi đối tượng sinh sống cho tất cả các nhóm đối tượng (áp dụng cho đơn vị)-
15/1/2024PGNHS Mẫu số: 612cCấp lại, đổi thẻ BHYT do thay đổi thông tin về nhân thân cho người chỉ tham gia BHYT; mã quyền lợi, mã nơi đối tượng sinh sống cho tất cả các nhóm đối tượng (áp dụng cho cá nhân)-
15/1/2024PGNHS Mẫu số: 612bCấp lại, đổi thẻ BHYT do thay đổi thời điểm đủ 05 năm liên tục, đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu (áp dụng cho cá nhân)-
15/1/2024PGNHS Mẫu số: 608cBổ sung, điều chỉnh thông tin email; Cập nhật thời gian đóng BHXH, BHTN trên ứng dụng VSSID-
15/1/2024PGNHS Mẫu số: 612aCấp lại, đổi thẻ BHYT do mất, hỏng (áp dụng cho cá nhân)-
15/1/2024PGNHS Mẫu số: 612Cấp lại, đổi thẻ BHYT do mất, hỏng (áp dụng cho đơn vị)-
15/1/2024PGNHS Mẫu số: 609Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ-
15/1/2024PGNHS Mẫu số: 625Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH; Cấp lại sổ BHXH do đã nhận trợ cấp BHXH 1 lần bị thu hồi sổ hoặc thất lạc sổ nay tiếp tục tham gia BHXH hoặc người lao động đã được cấp số sổ BHXH mà không có quá trình tham gia (do tăng giảm trong tháng) và không nhận được sổ BHXH nay tiếp tục sử dụng số sổ này làm mã số BHXH tham gia tại đơn vị mới.-