Duyệt theo Chủ đề Cơ sở khám chữa bệnh

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
2017Mẫu số 08-GCNBáo cáo thay đổi thông tin của cơ sở khám chữa bệnh: Mẫu số 08-GCN-
Xem/Tải về
20/8/2016Công văn số: 1229/2016/BHXH-GĐ1Công văn số 1229/BHXH-GĐ1 ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc ngưng phát hành thẻ bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Ngọc Linh-
Xem/Tải về
30/6/2017Công văn số: 1375/2017/BHXH-CSTCông văn số 1375/BHXH-CST ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh danh sách đăng ký khám chữa bệnh ban đầu quý III/2017-
Xem/Tải về
1/1/2016Công văn số: 172/2016/BHXH-GĐ1Công văn số 172/BHXH-GĐ1 ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo bổ sung cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu từ 01/01/2016-
Xem/Tải về
1/1/2017Công văn số: 2028/2016/BHXH-GĐ1Công văn số 2028/BHXH-GĐ1 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo bổ sung cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu-
Xem/Tải về
4/6/2010Công văn số: 2283/2010/BHXH-CSYTCông văn số 2283/BHXH-CSYT ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế xã-
Xem/Tải về
2/11/2016Công văn số: 2635/2016/BHXH-CSTCông văn số 2635/BHXH-CST ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh 2016-
Xem/Tải về
8/11/2016Công văn số: 2672/2016/BHXH-CSTCông văn số 2672/BHXH-CST ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh bổ sung công văn 2165/BHXH-CST ngày 31/8/2016-
Xem/Tải về
17/2/2017Công văn số: 288/2017/BHXH-CSTCông văn số 288/BHXH-CST ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh năm 2017-
Xem/Tải về
1/10/2015Công văn số: 3077/2015/BHXH-NVGĐ1Công văn số 3077/BHXH-NVGĐ1 ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo bổ sung cơ sở khám chữa bệnh ban đầu-
Xem/Tải về
16/1/2017Công văn số: 37/2017/BHXH-GĐ1Công văn số 37/BHXH-GĐ1 ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo bổ sung cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 2017-
Xem/Tải về
27/2/2017Công văn số: 374/2017/BHXH-CSTCông văn số 374/BHXH-CST ngày 27 tháng 2 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc danh sách đăng ký khám chữa bệnh ban đầu quý II/2017-
Xem/Tải về
1/1/2016Công văn số: 3926/2015/BHXH-NVGĐ1Công văn số 3926/BHXH-NVGĐ1 ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu-
Xem/Tải về
9/12/2015Công văn số: 3968/2015/BHXH-NVGĐ1Công văn số 3968/BHXH-NVGĐ1 ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh giờ khám chữa bệnh của cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu-
Xem/Tải về
1/1/2016Công văn số: 3969/2015/BHXH-NVGĐ1Công văn số 3969/BHXH-NVGĐ1 ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo bổ sung cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu-
Xem/Tải về
25/11/2008Công văn số: 4024/2008/BHXH-CSYTCông văn số 4024/BHXH-CSYT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc thông báo cơ sở Khám chữa bệnh ban đầu cho đối tượng bên ngoài đăng ký-
1/1/2015Công văn số: 4307/2014/BHXH-NVGĐ1Công văn số 4307/BHXH-NVGĐ1 ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thêm chi tiết tại phần 3 của công văn số 3995/BHXH-NVGĐ1-
Xem/Tải về
1/3/2016Công văn số: 493/2016/BHXH-GĐ1Công văn số 493/BHXH-GĐ1 ngày 23 tháng 2 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo bổ sung cơ sở khám chữa bệnh ban đầu-
Xem/Tải về
1/4/2016Công văn số: 677/2016/BHXH-GĐ1Công văn số 677/BHXH-GD1 ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo bổ sung cơ sở khám chữa bệnh ban đầu-
Xem/Tải về
10/4/2017Công văn số: 697/2017/BHXH-CSTCông văn số 697/BHXH-CST ngày 10 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh danh sách đăng ký khám chữa bệnh ban đầu quý 2/2017-
Xem/Tải về
24/4/2017Công văn số: 810/2017/BHXH-CSTCông văn số 810/BHXH-CST ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi thông tin cơ sở khám chữa bệnh các tỉnh năm 2017-
Xem/Tải về
13/6/2016Công văn số: 869/2016/BHXH-GĐ1Công văn số 869/BHXH-GĐ1 ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo bổ sung cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu-
Xem/Tải về
4/9/2018Thông báo số: 1721/2018/TB-BHXHThông báo số 1721/TB-BHXH ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu quý 4 năm 2018-
Xem/Tải về
22/11/2016Thông báo số: 1822/2016/TB-BHXHThông báo số 1822/TB-BHXH ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc danh sách cơ sở khám chữa bệnh ban đầu năm 2017 nhận đăng ký khám chữa bệnh cho đối tượng thẻ bảo hiểm y tế do Tp.Hồ Chí Minh phát hành-
Xem/Tải về
3/8/2015Thông báo số: 2500/2015/TB-BHXHThông báo số 2500/TB-BHXH ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi hồ sơ đăng ký khám chữa bệnh ban đầu-
Xem/Tải về
3/4/2017Thông báo số: 611/2017/TB-BHXHThông báo số 611/TB-BHXH ngày 28 tháng 3 năm 2017 cüa Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mới, điều chỉnh, bổ sung quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa-
Xem/Tải về
1/7/1999Thông tư liên bộ số: 11/1999/TTLT-BYT-BHXHThông tư liên tịch Số 11/1999/TTLT-BYT-BHXH ngày 22 tháng 6 năm 1999 của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về