Duyệt theo Chủ đề Danh mục thuốc - Dược liệu

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
15/10/2010Quyết định số: 3759/2010/QĐ-BYTQuyết định số 3759/QĐ-BYT ngày 8 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Ban hành phương pháp chế biến bảo đảm chất lượng đối với 85 vị thuốc đông y-
Xem/Tải về
23/7/2012Thông tư số: 10/2012/TT-BYTThông tư số 10/2012/TT-BYT ngày 08 tháng 06 năm 2012 của Bộ Y tế về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011 ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán-
Xem/Tải về
15/6/2010Thông tư số: 12/2010/TT-BYTThông tư số 12/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục thuốc y học cổ truyền chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh-
Xem/Tải về
25/8/2011Thông tư số: 31/2011/TT-BYTThông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Bộ Y tế về việc ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán-
Xem/Tải về
1/2/2012Thông tư số: 49/2011/TT-BYTThông tư số 49/2011/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Y tế về việc ban hành và hướng dẫn áp dụng tỷ lệ hư hao đối với vị thuốc y học cổ truyền trong chế biến, bảo quản và cân chia-
Xem/Tải về